thanh niên trẻ tìm máy bay bà già để thỏa mãn sinh lý

công việc lu bu nên Hiếu không có thời gian tìm hiểu các cô gái trẻ chỉ biết đi làm rồi về phòng nằm, đến một hôm tháy bản thân có nhu cầu sinh lý sôi sục nên Hiếu lên các hội nhóm tình ái để tìm kiếm đối tượng cho mình, và rồi Hiếu cũng tìm máy bay bà già, vì Hiếu cho rằng đối tượng này mới dễ quan hệ. Nhắn tin qua lại thì Hiếu cũng rũ người phụ nữ lớn tuổi về phòng mình để quan hệ tình dục.

0/5 (0 Reviews)
Date: Tháng Mười 13, 2023