40+ Đề tài vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đẹp và đơn giản

Vấn nạn khiến cho các thầy cô, bậc phụ huynh cũng như các em nhỏ lo sợ chính là bạo lực học đường ở trường học. Những bức với các màu sắc chủ đạo khác nhau của các em học sinh về đề tài vẽ tranh bạo lực học đường giống như là một thông điệp muốn gửi gắm đến mọi người về một lớp học nói không với bạo lực, nói không với sự bắt nạt, bình đỉnh yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.  

Hiện nay tình trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Bạo lực học đường được hiểu là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, nó mang lại những hậu quả khủng khiếp không thể nào nói được. Đối với các bạn học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường, nó như một bóng đen đe dọa tâm lý khiến các bạn không thể nào trở về cuộc sống bình thường được nữa. Các em bị bạo lực thường có tâm lý hoảng sợ và trốn tránh không muốn đi học thu mình vào một lớp vỏ bọc thậm chí là bị ảnh hưởng đến tâm lý rất nặng nề nghĩ đến cái chết. Nhiêu đó cũng đủ thấy nó là mầm mống tai hại như thế nào đối với các thế hệ mầm non tương lai của đất nước. 

Chính vì thế vẽ tranh bạo lực học đường sẽ giúp tuyên truyền về phòng và chống bạo lực học đường một cách rộng rãi và phổ biến khắp mọi nơi. Với những chủ đề nói không với bạo lực hay những bức tranh lên án hiện thực về bạo lực học đường. Những em nhỏ có thể tự do sáng tác nói lên khát vọng được sống hòa bình cùng bạn bè của mình thông qua từng bức tranh. 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đơn giãn

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đơn giãn

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường chung tay bảo vệ học sinh

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường chung tay bảo vệ học sinh

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường thể hiện tình đoàn kết

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường thể hiện tình đoàn kết

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường thể hiện lớp học đoàn kết

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường thể hiện lớp học đoàn kết

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường không nên bắt nạt bạn bè

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường không nên bắt nạt bạn bè

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường nói không với bạo lực

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường nói không với bạo lực

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học để có một xã hội tốt đẹp hơn

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học để có một xã hội tốt đẹp hơn

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đơn giản của học sinh

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đơn giản của học sinh

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường của học sinh lớp 5

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường của học sinh lớp 5

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường hãy yêu thương thay vì bạo lực

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường hãy yêu thương thay vì bạo lực

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường dừng lại những hành vi bạo lực

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường dừng lại những hành vi bạo lực

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đoàn kết là sức mạnh

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đoàn kết là sức mạnh

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường dừng bạo lực hãy yêu thương

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường dừng bạo lực hãy yêu thương

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường xây dựng tương lai tươi đẹp

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường xây dựng tương lai tươi đẹp

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đừng để bạo lực làm chủ cảm xúc

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đừng để bạo lực làm chủ cảm xúc

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường thể hiện tác hại của hành vi ăn hiếp bạn bè

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường thể hiện tác hại của hành vi ăn hiếp bạn bè

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, hành vi bạo lực là điều xấu xa

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, hành vi bạo lực là điều xấu xa

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, xây dựng một thế giới văn minh

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, xây dựng một thế giới văn minh

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, bạo lực với bạn là điều đáng trách

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, bạo lực với bạn là điều đáng trách

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường ý nghĩa của em học sinh lớp 4

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường ý nghĩa của em học sinh lớp 4

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, bạo lực là hành vi giết chết tương lai trẻ thơ

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, bạo lực là hành vi giết chết tương lai trẻ thơ

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, bạo lực là de doạ với tâm lý tuổi trẻ

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, bạo lực là de doạ với tâm lý tuổi trẻ

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, bạo lực là một tội ác

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, bạo lực là một tội ác

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, mỗi người phải ra sức chống bạo lực

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, mỗi người phải ra sức chống bạo lực

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường là nhiệm vụ của mọi người

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường là nhiệm vụ của mọi người

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, xây dựng một xã hội văn minh

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, xây dựng một xã hội văn minh

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đơn giản và ý nghĩa

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường đơn giản và ý nghĩa

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, sức mạnh của tình đoàn kết

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, sức mạnh của tình đoàn kết

 

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, xây dựng một tình bạn đẹp

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, xây dựng một tình bạn đẹp

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, không thể làm lơ với hành vi bạo lực

Vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường, không thể làm lơ với hành vi bạo lực

Tuy những bức tranh rất nhỏ bé nhưng nhiều bức tranh ghép lại sẽ là một làn sóng mạnh mẽ giúp truyền tải thông tin nói không với bạo lực vì một môi trường học tập lành mạnh, công bằng, dân chủ. Giúp góp phần xóa tan nạn bạo lực, tấn công học sinh dưới mọi hình thức tại trường nơi mà các em sẽ phải vui vẻ, an tâm học tập và phát triển toàn vẹn. Vì một xã hội không có bạo lực học đường.