做饭时,姐夫操了我

Bạn đã bao giờ cắn kẹo cao su ở miệng dưới chưa? 

Bạn thật tệ. Hãy cho tôi ăn. 

Vương Huy nói: “Dạy ta cách cho ăn.”

Người đẹp đưa một miếng kẹo cao su vào miệng yêu cầu anh cắn rồi chỉ vào âm đạo của cô: Dùng lưỡi đẩy kẹo cao su vào âm đạo của tôi.

Vương Huy làm theo lời dặn, khi chạm vào âm đạo của cô, anh ngửi thấy mùi thơm từ âm đạo của cô, mùi thơm mà trước đây anh chưa từng ngửi thấy nên anh tiếp tục mút vào.

Người đẹp bắt chước miệng anh nói: Ngoan, hôn đi.

Vương Huy nhổ lông mu và nhét kẹo cao su vào.

Người đẹp rên rỉ, môi âm hộ của cô giống như miệng ếch, đóng mở như có sức sống mãnh liệt.

0/5 (0审查)
日期: 2024 年 6 月 16 日