Chơi Đánh Bạc Bị Thua Nên Dâng Luôn Con Vợ Lẻ Cho Tể Tướng

34
Published on 18 Tháng Tư, 2024 by

Ông quan huyện quèn chơi đánh bạc với tể tưởng bị thua, và phải thực hiện lời hứa là dâng hiến con vợ xinh đẹp của mình cho hắng ta.

Category